Anpassade böcker

Anpassade böcker

Legimus, talböcker, stor stil, lättläst, punktskrift med mera.

Hoppa till innehåll på sidan:

Talböcker och Legimus

En talbok är en inläst bok som görs för personer med läsnedsättningar av olika slag. Du har rätt att låna talböcker om du exempelvis har nedsatt syn, dyslexi eller ADHD. Inget intyg behövs. Är du osäker på om du har rätt att låna talböcker kan du läsa mer på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM:s) webbplats Legimus

Digitala talböcker från Legimus.se

I det digitala biblioteket Legimus.se eller i Legimus-appen kan du som talbokslåntagare ladda ner och läsa och lyssna på talböcker. För att ladda ner talböcker behöver du först registrera dig som användare hos Legimus. Det kan du göra på något av våra bibliotek. Barn under 18 år behöver ha med sig en vårdnadshavare. 

Här hittar du Legimus

Talböcker i fysiskt format

Du kan också låna så kallade DAISY-skivor. DAISY lyssnar du på i en särskild spelare, dator, surfplatta eller mobil som kan spela upp MP3-filer. Det går bra att låna genom ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar eller lärare. Fråga oss om DAISY på biblioteket, så berättar vi mer.

Lättlästa böcker

På biblioteket finns lättlästa böcker för barn, unga och vuxna. Det finns både skönlitteratur och faktaböcker. Böckerna har ett tydligt innehåll och språk. De är ofta illustrerade och texten är anpassad.

De flesta böckerna är skrivna på lättläst svenska. En del av dem återger välkända berättelser på ett enkelt språk.

Storstilsböcker

För dig med synnedsättning finns böcker med extra stor stil. Störst utbud av storstilsböcker finns på Huddinge huvudbibliotek men vi skickar böcker kostnadsfritt mellan våra bibliotek.

Punktskrift

Biblioteken i Huddinge har ett mindre bestånd av punktskriftsböcker för barn. Är du vuxen punktskriftsläsare kan du låna punktskriftsböcker direkt från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Anpassat för barn på Äppelhyllan

På barnavdelningen finns anpassade böcker för barn på den så kallade Äppelhyllan. Här finns exempelvis talböcker, taktila böcker, punktskrift och böcker med teckenstöd. Äppelhyllan innehåller också litteratur för både barn och vuxna om olika funktionshinder.

Hemleverans med Boken kommer

Om du har svårt att ta dig till biblioteket på grund av långvarig sjukdom eller hög ålder, kan vi skicka talböckerna hem till dig med den kostnadsfria servicen Boken kommer.

Kontakta oss!

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller är intresserad av någon av våra tjänster.

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Sök

Språk