Förskola och skola

Förskola och skola

Bokprat, läsprojekt, temapåsar. Här är bibliotekets utbud för förskola och skola.

Hoppa till innehåll på sidan:

För förskolan

Förskolor är välkomna att besöka biblioteket med sina barngrupper. I vissa fall finns möjlighet att boka tid för besök innan biblioteket öppnar. Hör gärna av er i förväg om ni vill ha hjälp att låna böcker inom ett visst ämnesområde eller tema. På biblioteken finns också:

  • barnböcker på många olika språk.
  • anpassade medier som till exempel böcker med teckenstöd och taktila böcker.
  • böcker inom bland annat pedagogik och barns utveckling för dig som arbetar på förskola.

Utbudet för förskolor varierar något mellan biblioteken, kontakta ditt närmaste så berättar vi mer.  

Basutbud för grundskolan

Bibliotek Huddinge har ett basutbud av tjänster för grundskolorna i kommunen. Det består av sexårsvisningar, bokprat och lånebesök för årskurs fyra och möjligheter till lokala samarbeten mellan bibliotek och skola.

Sexårsvisningar

Alla barn i förskoleklass bjuds in till en visning och presentation av biblioteket. Barnen får sina första bibliotekskort och en bokgåva. Visningen sker klassvis och inbjudan går ut till berörda lärare.

Bokprat och lånebesök för åk 4

Alla klasser i årkurs fyra bjuds in till två besök på biblioteket. Under det första besöket presenteras ett urval böcker och barnen har möjlighet att låna. Det andra besöket är ett uppföljande lånebesök. Syftet är att ge alla barn chans att komma till biblioteket och att uppmuntra till läsning. Inbjudan går ut till alla lärare i årskurs fyra.

Samarbeten för läslust och språkutveckling

Utöver basutbudet är du som pedagog i grundskolan välkommen att kontakta oss för ett samarbete. Det kan exempelvis handla om olika sätt att inspirera till läsupplevelser, språkutveckling eller biblioteksbesök på fritiden. Hör av dig till ditt lokala bibliotek så tittar vi tillsammans på vilka möjligheter som finns.

Prioriterade grupper

Vi tar särskild hänsyn till samarbeten som vänder sig till de prioriterade grupper och områden som lyfts fram i bibliotekslagen:

  • Barn och unga med funktionsnedsättning.
  • Barn och unga som tillhör någon av de nationella minoriteterna.
  • Barn och unga som har annat modersmål än svenska.

På biblioteket finns anpassade böcker för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Det finns också lättlästa böcker för personer som håller på att lära sig svenska och böcker på olika språk.

Bibliotekskort för pedagoger

Du vet väl att du kan skaffa ett särskilt bibliotekskort som pedagog? Kortet kan du använda för att låna böcker som du behöver i ditt arbete. Pedagogkorten är befriade från övertidsavgift och du blir inte ersättningsskyldig personligen om någon bok kommer bort.

Ställ ut på biblioteket

Har din förskola eller klass gjort ett temaarbete eller något annat som ni vill visa upp för andra? På flera av biblioteken finns möjlighet att arrangera utställningar. Kontakta ditt bibliotek för mer information.

Sök

Språk