angle-left Queering Sápmi

Queering Sápmi

6 maj till 27 maj 2019. Ett fotografiskt livsberättelse-projekt som fokuserar på samiska individer som bryter mot sexualitets- och genusnormer inom den samiska minoritetsgruppen.

Projektet vill synliggöra samiska HBTQ-personer och personer som på något sätt bryter mot genus- och sexualitetsnormer i Sápmi. Målet är att skapa reflektion och debatt för att på lång sikt stärka möjligheten att leva i Sápmi oavsett identitet, könsuttryck, och sexualitet. 

Slutprodukten är en berättelse- och fotobok och en utställning. Projektet Queering Sápmi ägs av Saminourra och Ögonblicksteatern. Sáminuorra är en samisk ungdomsorganisation som arbetar utifrån samiska ungdomars intressen, möjligheter och rättigheter. Ögonblicksteatern är en fri teatergrupp i Umeå.

Boken Queering Sápmi finns att låna på biblioteken i Huddinge. 

Sök

Språk

sv-se en-gb