Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Här kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som till exempel namn, personnummer och adress för bibliotekets administration.

Dina personuppgifter är nödvändiga för att du ska kunna få ett bibliotekskonto. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse utifrån Regeringsformen kapitel 14, paragraf 2, samt utifrån regleringar i Bibliotekslagen.

Dina personuppgifter sparas så länge du är aktiv användare hos Bibliotek Huddinge. Dina uppgifter raderas om du varit inaktiv i mer än tre år. För barn gäller fem års inaktivitet.

För att kunna leverera våra tjänster måste vi ibland dela personuppgifter med leverantörer som arbetar för oss. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående personer, organisationer eller land utanför EU. 

Mot att du visar legitimation har du rätt att:

  • få ut information om de uppgifter vi har om dig. Informationen kan du få som en utskrift.
  • få dina uppgifter raderade inom 30 dagar från begäran. För att vi ska radera uppgifterna måste alla lån vara återlämnade och eventuella skulder vara betalda.
  • be om att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter. 

Telefon: 08-535 305 00
E-post: huvudbiblioteket@huddinge.se 

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden i Huddinge.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@huddinge.se 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten

Sök

Språk