Tervetuloa Huddingen kirjasthoin

Ette saattaa lainata kirjastoista Huddingessä sulla tarttee olla kirjastokortti ja pinkooti. Kortti oon ilhmainen ja jällaa kaikissa meän kirjastoissa. Sillä sie saatat muun muassa lainata kirjoja, filmiä, avisia ja e-kirjoja. Se oon ilhmaista ette lainata kirjastosta. 

Sie piät ensinä rekistreerata ittesti meilä ette saaja kirjastokortin. Sie saatat tehhä sen formyläärin kautta joka löytyy meän webbipaikala elikkä ko sie käyt kirjastossa. Ota matkhaan lekitimasuuni ko sie nouat ulos sinun kirjastokortin.

Kirjoja ja avisia monela kielelä

Huddingen kirjastoissa sie löyät kirjoja ja avisia monela erilä kielelä. Meän webbipaikala sie saatat lukea tikitaalia päiväavisia koko mailmasta Pressreader palvelun kautta. 

Jos sie halvaat harjotella sinun ruottinkieltä niitä oon helppoluettavia kirjoja ja kielikursia. Kysy mielelhääns, meän henkilökunta auttaa sinua löythään mitä sie haet. 

Tietokonheita ja langattomia verkostoja

Kaikissa meän kirjastoissa oon tietokonheita ja langattomia verkostoja joitako sie saatat käyttää jos sulla oon kirjastokortti. 

Lainaa ja varraa

Kunkas pitkhään mie saan lainata?

Normaali laina-aika oon neljä viikkoa mutta niitä oon poikkeuksia. Filmilä ja vissilä suosituila kirjoila esimerkiksi oon lyhykäisempi laina-aika. Ko sie lainaat niin sie saat kuitin jossako sie saatat nähhä mikä takashiinjättämistaatumi jällaa. 

Mitäs tapahtuu jos mie jätän takashiin liika myöhäin? 

Silloin sie häyt maksaa myöhästymismakson. Kunka paljon riippuu siittä mitä sie olet lainanu ja kunka myöhäin sie jätät takashiin. 

Saatankos mie lainata uuesti?

Sie saatat lainata uuesti lokkaamalla sisäle meän webbipaikale sinun kirjastokortila ja pinkootila elikkä soittamalla johonki meän kirjasthoin. Sie saatat kohta kaikkia lainata kahesti, mutta niitä oon poikkeuksia. Sie et esimerkiksi saata lainata filmiä elikkä kirjoja uuesti jos niissä oon jono. 

Saatankos mie olla yhen kirjan jonossa jos se oon lainassa? 

Joo, sen sie saatat tehhä. Huddingen kirjastoissa se oon ilhmaista olla yhen elikkä usean kirjan jonossa. 

Saatankos mie tilata kirjoja kirjastoilta Huddingen ulkopuolelta? 

Joo, sen sie saatat tehhä. Ette tilata kirjoja kirjastoilta Huddingen kunnan ulkopuolelta maksaa 10 kruunua. 

Muitsa lainasäänöistä joistako sie piät olla tiolinen:

 • Jos sie olet alle 18 vuotta niin huoltajan allekirjotus vaaithaan ette sia saat kirjastokortin.
 • Sie olet vastuulinen kaikista sinun kirjastokortin lainoista. 
 • Huoltaja oon vastuulinen hänen lapsitten lainoista. 
 • Sie saatat jättää takashiin kaikissa meän kirjastoissa. 
 • Sie olet vastuulinen ette lainat jätethään sisäle aijalansa. 
 • Jos kirja oon myöhästynny sie häyt maksaa makson. 
 • Alle 18 vuen vanhaat lapset ei maksa maksoa. 
 • Jos sie et jätä takashiin kirjaa niin kirjasto lähättää kirjasta räkinkin.
 • Jos sie jätät takashiin sinun myöhästynheet lainat sie et tartte maksaa räkinkiä. Mutta sie häyt maksaa maholisen myöhästymismakson. 
 • Jos kirja tärväintyy laina-aikana sie piät korvata sen. 
 • Jos sie maksat kirjasta joka oon kaonu ja sitten löyät kirjan niin sie et saata saaja rahoja takashiin. 
 • Jos sulla oon yli 100 kruunua velkaa sie et saata lainata elikkä olla kirjoitten jonossa. Ko sie maksat sie saatat lainata ja olla kirjoitten jonossa taas.