Om verksamheten

Konst och bibliotek hör till Kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun och består av fem folkbibliotek, geografiskt utspridda över hela kommunen. Till verksamheten hör även två konstcenter: Barnkonsten, som är integrerat med biblioteket i Vårby, och Fullersta Gård i centrala Huddinge.

Huddinge kommuns bibliotek bidrar på olika sätt till kommunens strävan mot visionen att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i.

Biblioteken arbetar läsfrämjande och språkutvecklande, inspirerar och stimulerar till kulturupplevelser och personlig utveckling. De skapar förutsättningar för det demokratiska samtalet och bidrar till delaktighet i samhällsutvecklingen. 

Ledning

Nick Johnson-Jones, chef för verksamheten Konst och bibliotek
nick.jones@huddinge.se
08-535 305 05

Eva K Nilsson, enhetschef huvudbiblioteket och Flemingsbergs bibliotek
eva.nilsson3@huddinge.se
08-535 348 86

Karin Walterson, enhetschef Skogås bibliotek
karin.walterson@huddinge.se 
08-535 348 85

Hélène Svensson-Blomdahl, enhetschef Vårby bibliotek med Barnkonsten och Segeltorps bibliotek
helene.svensson-blomdahl@huddinge.se
08-535 357 87

 

Verksamhetsdokument

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha folkbibliotek. Kommunerna ska också anta planer för sin biblioteksverksamhet. Huddinge kommuns biblioteksprogram, som gäller 2017-2022, är ett långsiktigt strategiskt dokument och beslutas av kommunfullmäktige.

Biblioteksprogram för Huddinge kommun 2017-2022

Biblioteken i Huddinge är en publik mötesplats med fokus på allmänhetens behov av information, kunskap, litteratur och kultur. Riktlinjernas syfte är att skapa ett väl nyttjat, allsidigt mediebestånd, präglat av kvalitet. De ska fungera som ett stöd för inköp och gallring, samt vid fördelning av anslaget för inköp av medier.

Riktlinjer för medieförsörjning (PDF)

Huddinge huvudbibliotek och Flemingsbergs bibliotek är sedan 2021 utsedda av Kulturrådet till romska läsambassader. En romsk läsambassad är ett folkbibliotek som har utvecklat sin verksamhet och sitt bestånd kring minoriteten romer. Romer är en av fem nationella minoriteter i Sverige och syftet med läsambassaderna är att stärka det romska språket och den romska kulturen.

Sök

Språk