Om verksamheten

Konst och bibliotek består av fem folkbibliotek, geografiskt utspridda över hela Huddinge kommun. Till verksamheten hör även två konstcenter: Barnkonsten, som är integrerat med biblioteket i Vårby, och Fullersta Gård i centrala Huddinge.

Huddinge kommuns bibliotek bidrar på olika sätt till kommunens strävan mot visionen att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i.

Biblioteken arbetar läsfrämjande och språkutvecklande, inspirerar och stimulerar till kulturupplevelser och personlig utveckling. De skapar förutsättningar för det demokratiska samtalet och bidrar till delaktighet i samhällsutvecklingen. 

Ledning

Nick Johnson-Jones, chef för verksamheten Konst och bibliotek
nick.jones@huddinge.se
08-535 305 05

Eva K Nilsson, enhetschef huvudbiblioteket och Flemingsbergs bibliotek
eva.nilsson3@huddinge.se
08-535 348 86

Karin Walterson, enhetschef Skogås bibliotek
karin.walterson@huddinge.se 
08-535 348 85

Hélène Svensson-Blomdahl, enhetschef Vårby bibliotek med Barnkonsten och Segeltorps bibliotek
helene.svensson-blomdahl@huddinge.se
08-535 357 87

 

Verksamhetsdokument

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha folkbibliotek. Kommunerna ska också anta planer för sin biblioteksverksamhet. Huddinge kommuns biblioteksprogram, som gäller 2017-2022, är ett långsiktigt strategiskt dokument och beslutas av kommunfullmäktige.

Biblioteksprogram för Huddinge kommun 2017-2022

Sök

Språk