Condiții de împrumut

 • Împrumutul este gratuit.
 • Cardul de bibliotecă este gratuit.
 • Pentru a primi un card de bibliotecă, trebuie să prezinți legitimația la bibliotecă.
 • În cazul în care nu ai împlinit 18 ani, este necesară semnătura custodelui. Dacă ai 16 ani și ai legitimație proprie, nu este necesară semnătura custodelui.
 • Tu ești responsabil de toate împrumuturile făcute pe card.
 • Custodele este responsabil de împrumutul copiilor săi.
 • În mod normal, perioada de împrumut este de patru săptămâni, dar există excepții.
 • Poți reânnoi împrumutul de două ori, dare există excepții.
 • În cazul în care este coadă la o carte, perioada de împrumut este de două săptămâni.
 • Tu răspunzi de restituirea la timp a obiectelor împrumutate.
 • În cazul în care restituirea unei cărți are loc cu întârziere, trebuie să plătești o taxă.
 • Copiii sub 18 ani, nu plătesc nici o taxă.
 • În cazul în care nu restituiești o carte, biblioteca îți trimite o factură pentru carte.
 • În cazul deteriorării unei cărți în timpul perioadei de împrumut, trebuie să o plătești.
 • Obiectele împrumutate pot fi restituite la oricare dintre bibliotecile din Huddinge.

Operarea cu date cu caracter personal

Este necesar să păstrăm și să efectuăm operațiuni cu datele tale cu caracter personal, cum ar fi numele, codul numeric personal și adresă pentru administrația bibliotecii. Datele tale cu caracter personal sunt necesare pentru a putea primi un cont la bibliotecă.

Noi aplicăm legislația  privind protecția vieții private în vigoare în toate operațiunile cu date cu caracter personal. Fondul legal pentru operarea cu datele tale cu caracter personal, este de a efectua o sarcină de interes public pornind de la Legea constituțională privind forma de guvernământ capolul 14, articolul 2, cât și reglări dispuse în Legea privind bibliotecile.

Datele tale cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât ești utilizator activ la Biblioteca Huddinge. Datele se radiază în cazul în care ai fost inactiv timp de mai mult de trei ani. Pentru copii, este valabilă o perioadă de inactivitate de cinci ani.

Pentru a ne putea livra serviciile, câteodată este necesar să dăm date cu caractor personal cu furnizorii care lucrează pentru noi. Datele nu sunt date persoanelor externe, organizațiilor sau altor țări din afara UE.

La prezentarea legitimației ai dreptul să:

 • primești informații referitor la datele tale de care dispunem. Aceste informații le poți primi în formă scrisă.
 • îți fie radiate datele în decurs de 30 de zile de la data solicitării. Pentru a-ți putea radia datele, este necesar ca toate obiectele împrumutate să fie restituite și toate datoriile să fie plătite.
 • soliciți limitarea operațiunilor noastre cu datele tale.

Telefon: 08-535 305 00 sau
E-mail: huvudbiblioteket@huddinge.se

Comisia pentru cultură și activități de agrement răspunde de datele du caracter personal.
Reprezentantul nostru privind protecția datelor poate fi contactat la adresa dataskyddsombud@huddinge.se.

În cazul în care ai vreo plângere referitoare la modul în care operăm cu datele tala cu caracter personal, ai dreptul să te adresezi autorității de supraveghere Datainspektionen (Comisia de protecție a datelor din Suedia).
 

Språk