Shuruudaha deynta

 • In la deynsado waa bilaash.
 • Kaarka maktabka waa bilaash.
 • Haddii aad dooneysid kaarka maktabka waa qasab adiga inaa na tusid maktabka kaarkaada aqoonsiga.
 • Haddii aad ka yartahay 18 sano waxaa loo baahanyahay saxiixa waalidka.
 • Adiga baa mas’uulka ah wixii dhammaan lagu deynsado kaarka.
 • Waalidka baa mas’uul ka ah carruurtooda wixii ey deynsadan-
 • Wakhtiga deynta waa caadiyan afar isbuuc, laakin waxaa jiro xaalado qaas.
 • Adiga waxaa dib u deynsankarta labo jeer, laakin waxaa jiro xaalado qaas.
 • Haddii buuga saf loogu jiro wakhtiga deynta waa labo isbuuc.
 • Adiga baa mas’uul ka ah in deynta wakhtigeeda lagu soo celiyo.
 • Haddii buug lala soo habsaamo waa qasab in adiga bixisid qarash.
 • Carruurta ka yar 18 sano ma bixinaayaan qarash.
 • Haddii aadan buuga soo celin maktabka wuxuu kuu soo diri warqada qarash bixinta oo buugas.
 • Haddii buug soo dhaawacmo inta adiga deyn ahaan u haysatid waa qasab in adiga magdhab bixisid.
 • Adiga deynta waxaa ku soo celin karta dhammaan maktabyada Huddinge kana ad dooneysid.

Isticmaalida warbixinta shaqsiga

Anaga waxaa u baahanahay inaa keedino iyo isticmaalno warbixintaada, tusaale ahaan magacaada, lambarkaada dhallashada iyo ciwaankaada siduu maktabka hoowshooda u fulinkaran. Warbixintaada waa laga marman marka adiga lagaaga suubin konto maktabka.

Anaga waxaa ku dhaqmeynaa sharciga dhowrida warbixinta shaqsiga iyo ilaalinta xoriyada shaqsiga. Sharciga suurtagalin inaa isticmaalikarno warbixintaada waa Qeynuunka dowlada[Regeringsformen] qudubka 14, safka 2, iyo sharciga nidaamka maktabyada.

Warbixintaada waan keeydin ilaa inta adiga isticmaaleysid maktabyada oo Huddinge. Warbixintaada waa la masaxaya haddii aadan isticmaalin adeega maktabka muddo ka badan 3 sano.
Carruurta waa muddo gaari 5 sano haddii eysan isticmaalin adeega maktabka.

Sidaa kugu adeegikarno anaga mar mar waxaan ku qasbanahay inaa warbixintaada la qeybsano shirkade kale oo noo adeegi anaga. Warbixintaada ma u gudbineyno qof, urur ama wadan ka baxsan midoowga yurub[EU], oo ku shaqo leheen.   

Marka aad na tusisid kaarka aqoonsiga waxaa xaq u yeelan:

 • in warbixin ka heshid warbixinta aan kaa hayno. Warbixintaas adiga waxaa heli ayaado qoraal ah.
 • warbixintaada in la masaxikaro 30 maalmood gudaheeda haddii aad naga dalbatid. Haddii aan masaxeyno waa qasab in dhammaan deymaha soo wada celisid iyo wixii qarash deyn soo wada bixisid. 
 • naga codsatid inaa nusqaamino isticmaalida warbixintaada.

Telefoonka: 08-535 305 00 ama
E-mailka: huvudbiblioteket@huddinge.se

Warbixinta shaqsiga waxaa mas’uul ka ah Guddiga hidaha iyo dhaqanka oo Huddinge.
Adiga waxaa wakiilka difaacida warbixinta kala xiriirikarta dataskyddsombud@huddinge.se.

Haddii aad dacwo ka tahay sida aan u isticmaalno warbixintaada adiga waxaa xaq u leedahay inaa la xiriirikartid Hey’adda kormeerida isticmaalida warbixintada shaqsiyada[Datainspektionen].
 

Språk