alt=""

I vår kan du besöka filosoficaféer på flera av våra bibliotek! Tillsammans utforskar vi olika ämnen i relation till våra egna erfarenheter och vår kultur. Vi hjälps åt att reflektera i dialog. Representanter från Svenska sällskapet för filosofisk praxis leder samtalet.

Språk