Flemingsbergs bibliotek har öppet i en tillfällig lokal på Röntgenvägen 3A i Grantorp. Biblioteket kommer att vara i Grantorpslokalen till och med den 31 augusti, eventuellt med förlängning. 

På grund av corona-viruset är alla evenemang är inställda tills vidare, men ASK samhällsrådgivning håller sin verskamhet i pop up-biblioteket öppen.

 

Språk