Biblioteken erbjuder ett basutbud av tjänster till grundskolorna i Huddinge kommun. Erbjudandet till förskolorna varierar mellan biblioteken. Ta kontakt med ditt lokala bibliotek så får du veta mer.

Basutbud för grundskolan

Sexårsvisning/ettavisning

Under vårterminen bjuds alla barn i förskoleklass eller första klass in till en presentation av biblioteket. Barnen får sina första bibliotekskort och en bokgåva. Visningen sker klassvis.

Bokprat för årskurs 4

Folkbiblioteket erbjuder bokprat till årskurs 4 i kommunens alla skolor. Bokpratet består av två planerade besök. Under det första besöket presenteras ett urval böcker och barnen har möjlighet att låna. Det andra besöket utgörs av en uppföljning och är även det ett tillfälle att låna.

Lokala samarbeten

Utöver basutbudet är du som pedagog eller lärare välkommen att komma med förslag på samarbeten. Kontakta ditt lokala bibliotek så tittar vi tillsammans på vilka möjligheter som finns. Det kan vara olika sätt att inspirera till läsupplevelser, språkutveckling och biblioteksbesök på fritiden.

Prioriterade grupper

Vi tar särskild hänsyn till samarbeten som vänder sig till de prioriterade grupper och områden som lyfts fram i bibliotekslagen:

  • Barn och unga med funktionsnedsättning.

  • Barn och unga som tillhör någon av de nationella minoriteterna.

  • Barn och unga som har annat modersmål än svenska.

På biblioteket finns anpassade medier för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Det finns också lättlästa böcker för personer som håller på att lära sig svenska samt böcker på olika språk. 

Lärarkort

Du vet väl att du kan skaffa ett särskilt bibliotekskort som pedagog? Du använder det för lån av böcker som du använder i ditt arbete på skolan eller förskolan och blir inte personligen ersättningsskyldig om någon bok kommer bort. Lärarkorten är också befriade från övertidsavgift.

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Flera av våra bibliotek erbjuder möjlighet att arrangera utställningar.

Språk Språk