Ny ram för samarbete mellan Huddinges grundskolor och folkbibliotek

Kultur- och fritidsförvaltningen har sett över folkbibliotekets uppdrag för att säkra att verksamheten uppfyller de åtaganden som har fastlagts. I gällande Biblioteksplan står skrivet att skolornas egna bibliotek ska ansvara för medier (här ingår även e-medier) och pedagogiskt stöd i anslutning till skolarbetet. Folkbiblioteket ska fokusera på aktiviteter som uppmuntrar och stimulerar barns och ungdomars läsning och kunskapssökande på deras fritid.

Detta innebär att folkbiblioteket i Huddinge från och med 1 januari 2015 inte kan erbjuda skolan att låna böcker för användning i undervisning. Däremot bjuder folkbiblioteket in grundskolan till olika former av samarbeten. Information om detta har skickats ut till samtliga pedagoger i kommunens kommunala skolor. Friskolornas rektorer och studierektorer har fått informationen för vidarebefordran.

Folkbibliotekets basutbud till grundskolan

Lokala samarbeten

Dessa samarbeten genomförs utifrån lokala förutsättningar och det kan vara både folkbibliotek eller en skola som initiativtagare. Här tas särskild hänsyn till samarbeten som vänder sig till de prioriterade grupper och områden som lyfts fram i Bibliotekslagen, vilket är personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Bokprat för årskurs 4

Folkbiblioteket erbjuder bokprat till årskurs 4 i kommunens alla skolor. Bokpratet består av två planerade besök. Det första är presentation av litteraturen, där man lånar medier och det andra besöket utgörs av en uppföljning och är även det ett tillfälle att låna.

Sexårsvisning/Ettavisning

Under vårterminen bjuds alla sexåringar in till en presentation av biblioteket. Barnen får sina första bibliotekskort och en bokgåva. Visningen sker klassvis.

Har du frågor om det nya basutbudet är du varmt välkommen att kontakta ditt närmaste bibliotek.

Lärarkort och institutionskort

Du vet väl att du kan skaffa ett särskilt lånekort som pedagog? Du använder det för lån av böcker som du använder i ditt arbete på skolan eller förskolan och blir inte personligen ersättningsskyldig om någon bok kommer bort. Lärarkorten är också befriade från övertidsavgift.

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Flera av våra bibliotek erbjuder möjlighet att arrangera utställningar.

Äppelhyllan - för och om barn med funktionshinder

Alla barn behöver böcker. Men alla böcker passar inte alla barn. Det är därför Äppelhyllan finns. Här hittar du medier för och om barn med funktionsnedsättning. 

I Äppelhyllan finns talböcker, bok & Daisy, medier med teckenspråk, bliss, punktskrift och pictogram. Här finns också taktilt material, skönlitteratur och ren information om olika funktionshinder.

Vi har olika varianter av äppelhyllor på våra bibliotek. Innhållet kan variera mellan de olika biblioteken. Saknar du något eller om du vill ha hjälp eller boktips, fråga!

Talböcker i Äppelhyllan

Talböcker är inläsningar av tryckta böcker, numera i så kallat Daisyformat. Daisy-talböcker avlyssnas i en särskild spelare eller dator. Alla som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker. (Ljudböcker däremot kan lånas av alla). 

Mer om talböcker

Vill du veta mer om Äppelhyllan? Här finns mer information:

Barnbibliotekscentrum (nytt fönster)

Barnens bibliotek (nytt fönster)

svenska English suomi