Biblioteken erbjuder ett basutbud av tjänster till grundskolorna i Huddinge. Erbjudandet till förskolorna ser lite olika ut från bibliotek till bibliotek. Ta kontakt med ditt lokala bibliotek så får du veta mer. 

Basutbud för grundskolan

Sexårsvisning/ettavisning

Under vårterminen bjuds alla sexåringar in till en presentation av biblioteket. Barnen får sina första bibliotekskort och en bokgåva. Visningen sker klassvis.

Bokprat för årskurs 4

Folkbiblioteket erbjuder bokprat till årskurs 4 i kommunens alla skolor. Bokpratet består av två planerade besök. Det första är presentation av litteraturen, där barnen lånar medier, det andra besöket utgörs av en uppföljning och är även det ett tillfälle att låna.

Lärarkort

Du vet väl att du kan skaffa ett särskilt bibliotekskort som pedagog? Du använder det för lån av böcker som du använder i ditt arbete på skolan eller förskolan och blir inte personligen ersättningsskyldig om någon bok kommer bort. Lärarkorten är också befriade från övertidsavgift.

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Flera av våra bibliotek erbjuder möjlighet att arrangera utställningar.

Äppelhyllan - för och om barn med funtionsnedsättning

Alla barn behöver böcker, men alla böcker passar inte alla barn. Därför finns Äppelhyllan. Här hittar du böcker och andra medier för och om barn med funktionsnedsättning.

I Äppelhyllan finns talböcker, bok & Daisy, medier med teckenspråk, bliss, punktskrift och pictogram. Här finns också taktilt material, skönlitteratur och ren information om olika typer av funktionsnedsättningar.

Vi har olika varianter av äppelhyllor på våra bibliotek, innehållet kan därför se lite olika ut mellan de olika biblioteken. Saknar du något eller om du vill ha hjälp eller boktips, fråga!

Talböcker i Äppelhyllan

Talböcker är inläsningar av tryckta böcker, numera i så kallat Daisyformat. Daisy-talböcker avlyssnas i en särskild spelare eller dator. Alla som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker. (Ljudböcker däremot kan lånas av alla).

Lokala samarbeten

Utöver basutbudet är du som pedagog eller lärare välkommen att komma med förslag på samarbeten. Kontakta ditt lokala bibliotek så tittar vi tillsammans på vilka möjligheter som finns. Det kan vara olika sätt att inspirera till läsupplevelser, språkutveckling och till biblioteksbesök på fritiden.

Prioriterade grupper

Vi tar särskild hänsyn till samarbeten som vänder sig till de prioriterade grupper och områden som lyfts fram i bibliotekslagen:

  • barn och unga med funktionsnedsättning
  • barn och unga som tillhör någon av de nationella minoriteterna
  • barn och unga som har annat modersmål än svenska.

 

 

Språk Språk