För dig med funktionsnedsättning

Biblioteken i Huddinge har mycket att erbjuda dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Våra lokaler är också särskilt anpassade för dig med fysisk funktionsnedsättning.

Läs- och skrivsvårigheter

På biblioteken finns hjälpmedel och litteratur som är speciellt anpassad för dyslexi och andra läshinder.

Lättläst
Biblioteket erbjuder lättlästa böcker för barn, unga och vuxna. Det finns både skönlitteratur och faktaböcker. Böckerna har tydligt innehåll och språk. De är ofta illustrerade och typsnittet är lättläst.

De flesta böckerna är skrivna direkt på lättläst svenska. En del av dem återberättar välkända berättelser på ett enkelt språk. Faktaböckerna skrivs av både journalister och författare i samarbete med fotografer och illustratörer.

Om läs- och skrivsvårigheter

Talböcker

En talbok är en inläst bok för dig som har svårt att läsa tryckt text. Syftet är att ge dig med funktionsnedsättning tillgång till samma litteratur som finns i tryckt form.

Om talböcker

Lyssna på webbplatsen

På bibliotek.huddinge.se använder vi lyssnafunktionen ReadSpeaker för att öka tillgängligheten på vår webbplats. 
Lyssnafunktionen gör att texten på webbplatsen kan läsas upp för dig. 
Genom att lyssna på texten kan det vara lättare att förstå informationen på webbplatsen.

Så lyssnar du på webbplatsen

Tillgänglighet i biblioteken lokaler

  • Alla bibliotek är tillgängliga med rullstol eller rullator.
  • Handikapparkering finns i anslutning till huvudbiblioteket och Skogås bibliotek.
  • Automatiska dörröppnare eller skjutdörrar finns på alla bibliotek utom Trångsunds bibliotek.
  • Handikappanpassad toalett finns på alla bibliotek.
  • Hörselslinga finns inte på något bibliotek.
  • Förstoringsglas finns att låna i informationsdisken på alla bibliotek

Boken kommer

Boken kommer är en gratis service för dig som till exempel är långvarigt sjuk eller rörelsehindrad och inte själv kan komma till biblioteket. Vi hjälper dig att välja böcker, sedan skickar vi hem böckerna till dig. Efter fyra veckor kommer vi med nya böcker och hämtar samtidigt de böcker du har lånat tidigare.

Välkommen att kontakta Externa avdelningen på huvudbiblioteket så berättar vi mer.
Telefon: 08-535 305 04
E-post: huvudbibliotek@huddinge.se

Om vi inte kan svara när du ringer går det bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen. 

Dyslexihörnan

På huvudbiblioteket finns dyslexihörnan. Den innehåller information om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Här finns också information om vilka krav exempelvis föräldrar kan ställa på skolan och boktips med mera.

Inläsningstjänsten

Inläsningstjänsten är en service för dig som på grund av synskada eller annat läshinder inte kan läsa tryckt text. Genom Inläsningstjänsten kan synskadade och andra läshindrade få kortare texter inlästa.

Så använder du Inläsningstjänsten

 

svenska English suomi