Låneregler

På grund av coronaepidemin har vi tillfälligt ändrat våra låneregler:
- Vi har utökat lånetiden från 4 veckor till 6 veckor för alla medier (gäller inte e-medier). 
- Du kan låna om 3 gånger (gäller inte reserverade medier, kontakta oss om du är sjuk och inte kan lämna tillbaka). Institutioner, som förskolor och skolor, får göra 1 omlån.
- För medier med fler än två personer i kö är lånetiden fortfarande 2 veckor.

Du kan låna själv i bibliotekets låneautomater eller över disk. Detsamma gäller för omlån. Du kan återlämna på alla våra bibliotek, oavsett var du lånat. Nedan är en sammanfattning av våra låneregler. 

Låna och lämna tillbaka

 • Att låna är gratis.
 • Bibliotekskortet är gratis.
 • Du kan ha max 50 lån samtidigt.
 • Du ansvarar för alla lån på ditt bibliotekskort.
 • Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.
 • Lånetiden är normalt fyra veckor, men det finns undantag.
 • Du kan låna om två gånger, men det finns undantag.
 • Om det är kö på en bok är lånetiden två veckor.
 • Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid.
 • Du kan lämna tillbaka dina lån på något av Huddinges folkbibliotek.

Låna om

Du kan själv låna om på webbplatsen. Logga in med numret på ditt bibliotekskort eller personnummer och pinkod och välj "Mina lån". Du kan också ringa eller besöka något av våra bibliotek så hjälper vi dig att låna om.

Det mesta i vårt utbud kan du låna om två gånger. Du kan inte låna om när

 • du redan har lånat om två gånger
 • det är kö på boken
 • det du har lånat är ett snabblån
 • du har en skuld över 100 kronor
 • du har fått en räkning på boken
 • du är spärrad från att låna.

Hur lång tid får jag låna?

Fyra veckors lånetid gäller för

 • böcker, ljudböcker och talböcker
 • språkkurser
 • musik-cd
 • e-böcker
 • datorspel
 • TV-spel
 • äldre tidskrifter.

Två veckors lånetid gäller för

 • böcker som har reservationskö
 • vissa böcker som är snabblån
 • vissa tidskrifter.

En veckas lånetid gäller för

 • vissa böcker som är snabblån
 • DVD-filmer
 • vissa tidskrifter.

Åldersgräns vid lån av DVD och tv-spel

 • Åldersgränsen för att låna DVD är 13 år. 15 år gäller vid 15-årsgräns av filmen.
 • Åldergränsen för att låna tv-spel är 18 år.

Att reservera

 • Det är gratis att reservera böcker och annat på biblioteken i Huddinge.
 • Så kallade fjärrlån från bibliotek utanför kommunen kostar 10 kronor.
 • Fjärrlån från länder utanför Norden kostar 200 kronor.
 • Om du har en skuld över 100 kronor kan du inte reservera.
 • Talböcker och Daisy kan inte reserveras av alla, men alla kan reservera ljudböcker.
 • Du kan inte reservera referensexemplar (material som inte går att låna hem).

Avgifter

Att låna är gratis, men du måste betala för lån som är försenade, skadade eller försvunna. 

Här kan du läsa om våra avgifter och hur du betalar dem.

Språk