Om Barnkonsten

 

Mötesplats för kultur och konst

Barnkonsten erbjuder utställningar och pedagogiska program för barn och unga. Målsättningen är att lyfta fram barn- och ungdomskultur och sätta barns behov av skapande och kulturupplevelser i fokus. 

Kulturarv och barnperspektiv

Barnkonsten visar både egenproducerade utställningar och utställningar som tagits in utifrån. Det viktiga är barnperspektivet. Det kan vara utställningar med målningar och skulpturer som barn skapat i Konstverkstaden, interaktiva lekutställningar eller utställningar där gamla sagor och myter visas i ny skepnad för en ny generation barn. 

Bildspråk - en väg till det svenska språket

Vårby är ett område som rymmer många olika nationaliteter. Det vill verksamheten ta vara på eftersom bildspråket också kan fungera som en väg in i det svenska språket. Konsten ger en möjlighet att kommunicera ordlöst över språkgränserna.

Kontakt

Adress: Vårbyhuset, Vårby allé 26 - 30, Vårby
Kontakt: 08 - 535 357 76, varby.bibliotek@huddinge.se

Språk