angle-left Filosoficafé INSTÄLLT

Vi har under flera decennier skapat stora möjligheter för individen i Sverige. Men kan individualism gå för långt? Är det samma sak som egoism? Kan vi tala om en kultur av hyper-individualism idag och vad beror det på? Är målet med livet att bli en ”individ” och vad betyder det? Hur mycket hänsyn och ansvar innebär det då i relation till andra, samhället och världen i stort? Hur hänger individ och kollektiv ihop? Vad är sund individualism? Gratis, ingen föranmälan behövs. I samarbete med ABF Huddinge och Svenska sällskapet för filosofisk praxis.

Datum: 14 november
Tid: 18.00-19:30
Plats: Huvudbiblioteket

Språk