angle-left Sagoyoga

Barnyogan är en lek där barnen tränar sitt balanssinne, sin koncentrationsförmåga och motorik. Med hjälp av yogans rörelser använder vi vår kreativitet och fantasi och berättar en saga tillsammans. Den här gången utgår vi från boken "Godnatt alla djur" av Lena Arro. Ledare är Catharina Ärlebrink, certifierad yogainstruktör. Gratis, men begränsat antal platser. Föranmälan från 11 september till huvudbiblioteket, tel. 08-535 305 00 eller e-post: huvudbiblioteket@huddinge.se. OBS! Ange vilken av tiderna anmälan gäller.

Datum: 21 september
Tid: 13:15-13:45 och 14:15-14:45
Plats: Huvudbiblioteket

Språk