angle-left Tittut!

Tittut är en interaktiv lekutställning för små barn. Här kan barn och vuxna tillsammans upptäcka och utforska nya vardagsvärldar med krypin, tittut, speglingar, bilder och nykomponerad musik. Utställningen bygger på igenkännande och miljöer för de allra yngsta, men fungerar fint för barn ända upp i skolåldern. Gratis, ingen föranmälan. Välkommen!

Datum: 16 november
Tid: 13:00-15:00
Plats: Vårby bibliotek med Barnkonsten

Språk