För att kunna låna från biblioteket eller använda våra bokningsbara datorer behöver du ett bibliotekskort. Kortet är gratis och gäller på alla folkbibliotek i Huddinge kommun.

Fyll i formuläret nedan, då skapas ett tillfälligt bibliotekskonto som du kan börja använda direkt. För att kontot ska fortsätta att vara aktivt måste du besöka biblioteket inom sju dagar och visa legitimation. OBS! På grund av coronaviruset har vi utökat giltighetstiden för det tillfälliga kontot till 31 dagar. 

Om du inte har adress eller personnummer

Om du inte har en adress eller ett personnummer kan du inte använda webbformuläret. Skriv ut inskrivningsblanketten i länken, fyll i och ta med till biblioteket.

Inskrivningsblankett för vuxna utan adress eller personummer (pdf)

Barn och unga

Barn och unga under 18 år behöver ha vårdnadshavares underskrift för att skaffa ett bibliotekskort. Skriv ut inskrivningsblanketten i länken, fyll i och ta med till biblioteket.

Inskrivningsblankett för barn och unga (pdf)

Formulär för bibliotekskort

Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
*
*
(ÅÅMMDD-XXXX)
*
(Inneboende)
*
*
*
*
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
*
*
*

Språk