För att kunna låna från biblioteket eller använda våra bokningsbara datorer behöver du ett bibliotekskort. Kortet är gratis och gäller på alla folkbibliotek i Huddinge kommun.

1. Fyll i formuläret nedanför.

2. Besök ett av våra bibliotek och för att få bibliotekskortet och aktivera det. Ta med din legitimation!

Om du inte har adress eller personnummer

Om du inte har en adress eller ett personnummer kan du inte använda webbformuläret. Skriv ut inskrivningsblanketten i länken, fyll i och ta med till biblioteket.

Inskrivningsblankett för vuxna utan adress eller personummer (pdf)

Barn och unga

Barn och unga under 18 år behöver ha vårdnadshavares underskrift för att skaffa ett bibliotekskort. Skriv ut inskrivningsblanketten i länken, fyll i och ta med till biblioteket.

Inskrivningsblankett för barn och unga (pdf)

Formulär för bibliotekskort

Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
*
*
(ÅÅMMDD-XXXX)
*
(Inneboende)
*
*
*
*
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
*
*
*

Språk Språk