Vad är en talbok?

En talbok är en inläst bok för personer som har svårt att läsa tryckt text. Skillnaden mellan en talbok och en ljudbok är juridisk. En talbok får bara personer med läshinder låna, en ljudbok får alla låna.

Vem får låna talböcker?

Alla som har svårt att läsa tryckt text får låna talböcker:

  • synskadade
  • hörselskadade (för hörselträning)
  • rörelsehindrade
  • personer med läs- och skrivsvårigheter
  • intellektuell funktionsvariation
  • långtidssjuka
  • konvalescenter
  • kognitiva funtionsvariationer (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykisk funktionsvariation)

Även personer med tillfälligt läshinder får låna talböcker så länge behovet finns. Det går bra att låna talböcker genom ett ombud, till exempel anhöriga, vänner, föräldrar och lärare.

Kontakta ditt närmaste bibliotek för att bli talbokslåntagare!

Låna talböcker på biblioteken i Huddinge

Du kan låna talböcker på alla bibliotek i Huddinge. Det största beståndet finns på huvudbiblioteket, men du kan beställa och hämta talböcker på alla våra bibliotek.

Det som inte finns hos oss kan vi oftast ladda ner från Legimus, ett stort digitalt biblioteket med talböcker.

För att lyssna på talböcker behövs en särskild spelare. På huvudbiblioteket finns så kallade DAISY-spelare som du kan låna för att prova på. Fråga på ditt bibliotek så hjälper vi dig!

Om du har svårt att ta dig till biblioteket på grund av sjukdom eller hög ålder, kan vi skicka talböckerna hem till dig genom tjänsten Boken kommer. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läsa talböcker i mobil eller surfplatta

Om du är talbokslåntagare kan du själv ladda ner talböcker från det digitala biblioteket Legimus. Du kan ladda ner talböckerna till din dator, mobil eller surfplatta. Legimus drivs av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

För att kunna ladda ner talböcker måste du registrera dig som användare hos Legimus. Registreringen måste du göra på ett bibliotek. Kontakta ditt närmaste bibliotek så hjälper vi dig. 

Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats

Legimus 

Kontaktuppgifter till biblioteken i Huddinge

Språk