Den 16 maj stänger Trångsunds bibliotek. Närmaste bibliotekslokal för trångsundsborna blir Skogås bibliotek – som nyligen fick större, nyrenoverade lokaler och som ska utöka sina öppettider.

Den 15 maj är sista dagen för den som vill besöka Trångsunds bibliotek. Därefter stänger det, enligt beslutet som togs på senhösten 2019. 

Stängningen är en av flera ekonomiskt nödvändiga effektiviseringsåtgärder inom Huddinge kommuns kultur- och fritidsnämnd. Under 2020 behöver nämnden spara 2,3 miljoner kronor.

Ser över möjligheterna

Eftersom Huddinge är en kommun som växer, så ser kultur- och fritidsförvaltningen över möjligheterna att på sikt öppna ett bibliotek i Trångsund igen, ihop med ungdoms- och kulturverksamhet, då i ändamålsenliga lokaler. 

Tills dess har trångsundsborna sitt närmaste bibliotek i Skogås centrum. Där erbjuds stora, nyrenoverade lokaler och i augusti utökas de bemannade öppettiderna på biblioteket.

Vissa bibliotekstjänster kvar

Planen är att trångsundsborna ska ha vissa bibliotekstjänster på sin hemort även framöver, som popup-bibliotek på varierande platser samt olika former av uppsökande verksamhet, både för äldre och invånare i olika åldrar. Detta är möjligt att genomföra tack vare statsbidraget Stärkta bibliotek. Ambitionen är också att Trångsunds bibliotek ska fortsätta med läsecirklar, men i en annan lokal.

I och med det osäkra nuläget under pågående pandemi, är det ännu inte möjligt att sätta några datum för de planerade bibliotekstjänsterna i Trångsund.

Har du frågor?

Kontakta då:
Nick Jones, chef för konst och bibliotek i Huddinge kommun
E-post: nick.jones@huddinge.se

Språk