Kulturarv och barnperspektiv

Vårby bibliotek med Barnkonsten visar både egenproducerade utställningar och utställningar som vi tagit in utifrån. Det viktiga är barnperspektivet. Det kan vara utställningar med målningar och skulpturer som barn skapat i Konstverkstaden, interaktiva lekutställningar, eller utställningar där gamla sagor och myter visas i ny skepnad för en ny generation barn. 

Språk Språk