Verksamhet

Trångsunds bibliotek.

Foto från Trångsunds bibliotek

Konst och Bibliotek består av sex folkbibliotek, geografiskt utspridda över hela Huddinge kommun. Till verksamheten hör även två konstcenter, Barnkonsten som ligger i Vårby Gård, och Fullersta Gård som ligger strax utanför Huddinge centrum.

Verksamhetsdokument

Biblioteksplan 2011 - 2015

Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha folkbibliotek. Kommunerna ska också anta planer för sin biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen är ett långsiktigt strategiskt dokument och beslutas av kommunfullmäktige. Huddinges biblioteksplan togs fram 2011 och gäller fram till 2015.

Här kan du läsa gällande blioteksplan (PDF, nytt fönster)

Riktlinjer för medieförsörjning

Biblioteken i Huddinge är en publik mötesplats med fokus på allmänhetens behov av information, kunskap, litteratur och kultur. Riktlinjernas syfte är att skapa ett väl nyttjat, allsidigt mediebestånd, präglat av kvalitet. De ska fungera som ett stöd för inköp och gallring, samt vid fördelning av anslaget för inköp av medier.

Här kan du läsa gällande riktlinjer för medieförsörjning (PDF)

Strukturutredningen - om tillgång till bibliotek 

2014-15 genomföre Kultur -och fritidsförvaltningen en större strukturutredning för att belysa olika faktorer som tillsammans påverkar tillgången till bibliotek i Huddinge kommun. Utredningen togs fram inför utarbetandet av ett nytt Biblioteksprogram (tidigare Biblioteksplan) som börjar gälla 2017. Utredningen visade bland annat att:

  • mindre bemedlade grupper generellt använder biblioteken i lägre utsträckning.
  • den som bor längre bort än 500 meter från ett bibliotek inte besöker biblioteket lika ofta som den som bor närmare.
  • 30 procent av dem som inte använder biblioteket idag skulle vilja göra det. 

Här kan du läsa Strukturutredningen - en sammanfattning, sammanställd i juni 2016 (PDF, nytt fönster)

Logga in