Språk

På gång

Läxhjälp

Skogås. För barn, unga och vuxna. Välkommen!

Språkcafé för vuxna

Skogås. Kom och öva på att prata svenska.

Filosoficafé

Huvudbiblioteket. Ego eller inte?

Suomenkielinen filmikahvila

Skogås. Finskt filmcafé.